HD

Đồng hương xã Xuân Yên các tỉnh phía Nam đóng góp gần 1 tỷ đồng xây dựng quê hương

(Nguoixunghe) Không chỉ đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, những người con xa quê của xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tại các tỉnh phía Nam đã vận động, đóng góp được gần 1 tỷ đồng xây dựng quê hương.