HD

Giáo xứ Phúc Yên, xã Thanh Yên (Thanh Chương, Nghệ An) rực rỡ đón Noel

Đón chào Giáng sinh 2022, giáo xứ Phúc Yên, xã Thanh Yên (Thanh Chương) đã thiết kế một cây thông 3 tầng độc đáo, đó là cây thông lộc vừng.